Eksiklik

insan, doğa eforlarına ve kimi hayvan cinslerine oranla sıska bir varlıktır. bu sebeple, her insanın var oluşunda noksanlık duygusu bulunmaktadır. hatta bu noksanlık duygusunu hizmet anında diri sohbet numaralarında dile getiren kullanıcılarımızın rakamı azımsanmayacak kadar fazla. insan, çocukluk yarıyılından ötürü hayatına bayağı bir naçarlık içinde başlar. çocukken, eforlu erişkinler arasında yaşayan eforsuz bir varlıktır. sonraki yaşamı süresince, daha önce kendisine yargıç olan insanlar ve natürel eforlar üstünde üstünlük kurmak ve eforunu kanıtlamak maksadıyla çaba gösterir. çoğu kez bununla da kanaat etmez, hatasız bir varlık olmaya çalışır. insanın dünyaya gelişi ile yaşanmaya başlanan ve hayat uzuluğu süren bu his kâinatsaldır. zira tabiattaki bütün varlıklar eksi bir gidişattan artı bir gidişata geçmek maksadıyla sürekli çaba içindedirler. insandaki noksanlık duygusu da, ferdin gelişimi ve insanlığın evrimi maksadıyla mecburi bir güdüdür. fakat çoğumuz, bu duygunun varlığını yadsıma meylindeyizdir. zira noksanlık, cemiyetsel ücret yargılarına göre tutku edilmeyen bir vaziyettir. bu sebeple, beceriksiz doğrultularımızı lakin kimi vaziyetlerle yüz surata geldiğimizde kabul ederiz. noksanlık duygusu, yarattığı memnunsuzluğa karşın tadılması kaçınılmaz bir olgudur. üstelik insanın yaşamını sürdüre öğrenmesi ve gelişe öğrenmesi maksadıyla gereklidir. zira sevgili diri sohbet numaraları kullanıcıları, yetersizliğin fark edilmesi insanı dürtüler ve eyleme geçirir. bedelsizlik duygusu ise yukarıyada belirlenen bayağı noksanlık duygusundan fazla değişiktir. insanı daha çok şeyler yapmaya ve yaratmaya güdülemediği gibi, bir kısır döngünün yaşanmasına da sebep olur. bedelsizlik duygusu, bir insanın kendisini diğer insanlardan daha bedelsiz bir varlık olarak idrak etmesini tarifler ve orijinini çocukluk yaşantılarından alır. bir çocuğa kıymet katılmaması, onu şahsına has hakları olan otonom bir varlık olarak tanımama anlamına kazanç. zira, bir insana kıymet katmak, onun hakikatlerini kavramaya uğraşmak ve onu olduğu gibi özümseye öğrenmektir. fakat bir hayli kişi diğer insanlara kıymet kattığı sanısıyla gerçeğinde kendi özsever lüzumlarına doyum temin eder. kendisine kıymet katılmamış bir insan bir başkasını kıymet katamaz. kendinizi aralıksız kıymetli ve bedelli sezeceğiniz hizmetleri ise lakin ve lakin diri sohbet numaraları üzerinden ala öğreneceğinizi unutmayın.

About The Author
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir